Narra 6/28/2007 07:11:00 AM

Nagbarug
Nga nag-inusara
Sa daplin sa dalan
Mora'g naghulat
Nga mo-abut ang
Wa'y katapusan
Unsaon man
Kung ibale-wala
Ug dili man lang
Tagarun
Sa mga umaagi
Nga malulupyo
Di man pud
Mahitabo nga
Kita mamugos
Nga ambiton intawn
'Ning karaang punu-an
Nga gipasagdan
Busa
Bahala na lang
Kung mahitabo man
Nga matumba
Ug mag-abong ni
Sa gi-agiang dalan
-jara-
(c.1999, re-edited 2007)
n n n n n n n n n n n n
An ode to the narra tree, national tree of the Philippines. This particular tree has been at the corner of the street going to our house ever since we moved in 21 years ago.

1 other thoughts:

Rodney J. Alberto, Esq. said...

Hi, can you translate this into english for me? My e-mail address is rodney.alberto@gmail.com