109th Philippine Independence Day! 6/12/2007 04:07:00 PM

Malipayong Adlaw sa Kaugalingnan sa Pilipinas! (Cebuano)
--> I confess I had to get the English-Tagalog-Cebuano dictionary to get "Kaugalingnan" right!!!
Maligayang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas! (Filipino)
Happy Independence Day to the Philippines! (English)
Mabuhay ang Pilipinas!
This is a video clip of the Philippine National Anthem.