PDA 6/03/2010 06:44:00 PM

Note: An old poem, a cautionary tale, with a true-to-life basis, no other details to be provided.



Pero Dili Angay

Hala!
Tu-ara didto
Nagtapad si Dodong ug Inday
Pa-sweetums nasad
Sa may ngit-ngit na dapit

Alas otso na ba?
Uy, mangatulog na sila
Naglatag ug banig
Nanghigda nga nagtupad

Nag-gaksanay man and duha
Nagbukot na sa habul
Maayo unta kung sila ra
Pero daghang mata man ang nagatan-aw

Si Manang, wa katingog
Bahin sa iyang nasaksi
Unsa-on man, pulos nga naghagok
Wala na gyud siya’y mahimo

Kalu-oy ni Tiyo
Nangadlawon na lang, wala pay katu’g
Gibantayan pag-ayo ang duha
Haron walay da-utang mahitabo

Maayo nga day-off sa demonyo
Walay dautang nahitabo
Siguro gitawag na ni Tiyo ang tanang santos
 Haron maluwas ang duha ka espiritu

Sus, pagkabuntag, nangamata
Mura’g wala lang sa duha
Wa’ intawon kamatnon sa “gamay’ng gubot”
Nga sila ma-oy hinungdan

Wala na lang gi-badlong ang duha
Ma-uwawan man lang gud sila
Sa atubangan sa uban pang ta’o
Busa nagpatuyang gihapon sa ilang gibati

Apan, dili g’yud angay
Ang gibuhat sa duha
Dili g’yud maayong makit-an
Ang ining-atong pagkahimutang

Siguro, maayo nga wala nay lain pang
Nasulti tungod adtong butanga
Kung naa pay gisulti si Tiyo kanila
Ay, mausab na ang akong isturya

- ju-ju -