Damgo Ning Rosas 7/29/2010 01:23:00 PM

Ning

Katam-is

Sa

Katapusan nimong

Awit

Nagabilin nganhi kanamo

Ug

Malipayong pagpangalandom

Sa

Ni-aging panahon.

-jara-

(c.2010)