Wala Na ang Narra! 10/24/2010 02:50:00 PM

Ang karaan nga kahoy
Dinha sa among eskina
Kahugnu-on na
Mao nga
Gi-putol-putol na
Ang mga kara-ang sanga
Dili na mag-silbi
Nga padayung mag-tubo pa
Wala na ang narra.

-jara-
(c.2010)