Kining Bao 1/24/2010 02:30:00 AM

Kining bao

Nga nagatago sa suok

Dinhi sa amoang grotto

Kontento ba kaha

Sa ginagmay nga dahon

Na iyahang pagakan-on

Salin sa utan-monggos

Na ihagis kaniya?

-jara-

(c.2009)