Lantaw 7/13/2008 04:42:00 PM

Lantaw na lang sa

Hunas na baybayon

Samtang wala pa

Nibalik ang dagat

Na mo-anod sa

Imong kagul-anan

-jara-

(c. 2008)